×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông báo liên thông máy chủ S1 và S2, S3 và S4

12:48:06 2018/01/08

Thân chào các vị anh hùng,


Nhằm giúp các chư vị anh hùng có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau, và tạo sự cân bằng giữa các bang hội, môn phái trong Anh Hùng Võ Lâm. Anh Hùng Võ Lâm sẽ liên thông cụm máy chủ S1 và S2, S3 và S4.


1. Danh sách liên thông server:

s1.png

2. Thời gian :

- Thời gian bảo trì liên thông dự kiến: 09:00 đến 13:00 ngày 10/01/2018 (Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn dự kiến)

- Trong thời gian bảo trì người chơi từ server S1 đến S4 không thể đăng nhập vào game (Các Server khác vẫn có thể chơi game bình thường)

- Sự kiện sẽ được mở sau khi kết thúc liên thông server.


3. Quy tắc liên thông

- Xóa các nhân vật đủ tất cả các điều kiện sau: Nhân vật thấp hơn cấp 80, chưa nạp tiền bao giờ, số dư KNB trên người bằng 0, liên tiếp 7 ngày không đăng nhập. Nếu đủ cả 4 điều kiện trên thì sẽ bị xoá, chỉ cần thiếu 1 điều kiện sẽ không xoá.

- Sau khi liên thông server, máy chủ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi (Người chơi ở server S1 - Châu Giang vẫn đăng nhập vào server S1 - Châu Giang, S2 - Cửu Giang vẫn đăng nhập vào server S2 - Cửu Giang để vào game)\

- Khi liên thông server, nếu 2 người chơi hoặc bang trùng tên thì hệ thống sẽ thêm vào cuối tên của một người chơi hoặc bang trong đó 2 số ngẫu nhiên, người chơi trùng tên sẽ được phát thẻ đổi tên qua thư (Thẻ đổi tên chỉ giới hạn đặt tên trong 7 ký tự)

- Tất cả các Bảng xếp hạng sẽ được xóa, sau khi người chơi đăng nhập vào game sẽ xếp hạng lại, không đăng nhập thì không được sắp xếp.

- Khuyến cáo: Các vị anh hùng cần nhận tất cả các phần thưởng event , các phần thưởng trong Thư trước thời gian 09:00 ngày 10/01 để tránh các mất mát không đáng có.


4. Quà tặng sau liên thông:

- Sau khi hoàn tất liên thông, sẽ tiến hành hỗ trợ cho các anh hùng trên level 70 tại server liên thông một phần thưởng qua thư ingame bao gồm:3000 KNB + 3000 Thẻ Quà + 3 Nguyên Đan cao + 2 Long Lân vừa + 5 Quan ấn phách vừa + 50 Lông cánh + 50 Đá tinh thiết + 3 Thỏi vàng lớn.

Lưu ý:
- Tất cả các vật phẩm hỗ trợ liên thông đều khóa
- Phần thưởng hỗ trợ sẽ được trao vào 18h00 ngày 10/01/2018


Băng Nhi kính báo.