×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Hướng dẫn] Chuyển sinh

12:00:50 2019/11/21

Đạt các mốc Lv nhất định sẽ nhận nhiệm vụ Chuyển sinh


Khi Chuyển sinh sẽ mở khóa trang bị chuyển sinh và kỹ năng mới, ngoài ra còn tăng mạnh thuộc tính cơ bản Công Thủ HP


5dd60afb23b09.png