×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Về việc mua bán tài khoản game

17:32:24 2020/12/15

重要事情-1200×628.png

Về việc mua bán tài khoản game


BQT không khuyến khích việc trao đổi, mua bán tài khoản game vì có thể sẽ xảy ra các vấn đề sau:

1. Người bán có thể đổi mật khẩu của tài khoản đã bán bằng cách chọn lấy lại mật khẩu.

2. Người bán có thể tiến hành refund trên Google Play hoặc App Store, khiến tài khoản bị khóa.

3. Trong quá trình giao dịch, có thể bạn đã trả tiền nhưng người bán không đưa tài khoản cho bạn, khiến bạn bị thiệt hại kinh tế.


Những vấn đề phát sinh từ việc mua bán tài khoản, BQT sẽ không hỗ trợ xử lý cho bất cứ bên nào.

Trong quá trình mua bán tài khoản, nếu xảy ra thiệt hại về kinh tế, BQT không chịu trách nhiệm.

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận người dùng và có ý thức tự giác bảo vệ chính bản thân mình.