×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Hướng dẫn] Thông tin nhân vật

12:13:28 2019/11/21

Tại mục này bạn có thể xem các thông tin cơ bản của nhân vật:


Đổi tên tiêu 488 KNB và không thể đổi tiếp sau 72h


5dd60d5083b7d.png


Xem thành tựu:

5dd610d6c2bf2.png