×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Hướng dẫn] Nâng cấp nhân vật

12:19:11 2019/11/21

Hiển thị thuộc tính, bộ trang bị và một số tính năng phụ


5dd60dcf202b2.png


- Hộp huyễn âm: Mua thẻ bài, tạo bộ đồ tăng thuộc tính nhân vật

5dd60e41d491a.png


- Chuyển phái: Sau khi đạt Lv100 và chuyển sinh sẽ mở


- Cảnh giới: Sau khi đạt chiến lực yêu cầu, sử dụng Lệnh bài phi thăng để tăng cảnh giới


- Hoa ngữ: Tặng hoa sẽ tăng điểm hương hoa, đạt mốc nhất định tăng thuộc tính cơ bản

5dd60f1d15fce.png


- Trang trí: thay đổi thời trang, danh hiệu và khung avatar cá tính

5dd60f6f1dab1.png


- Kinh mạch: thăng cấp Nhâm mạch và Đốc mạch tăng các thuộc tính cơ bản

5dd60fc3d4d31.png