×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Nhân vật] Thần vũ

15:40:24 2019/11/21

Thần vũ tăng nhiều chỉ số sức mạnh


Dùng Đan nâng bậc cánh để tăng cấp thần vũ


5dd64276e7337.png