×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Nhân vật] Thần binh

15:45:11 2019/11/21

Thần binh tăng nhiều chỉ số sức mạnh


Dùng Đan nâng bậc thần binh để tăng cấp


5dd642d02a69f.png