×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Ngoại hình

15:59:00 2019/11/21

Nâng cấp ngoại hình tăng mạnh lực chiến, dùng Đan nâng bậc tương ứng với từng loại ngoại hình để tăng cấp.

Đan nâng bậc: 30 KNB, có thể ưu tiên dùng KNB khóa


Tiên tử

5dd643ba8ff2e.png


Pet

5dd6441a2bfd9.png


Tiên bảo

5dd64460b884e.png


Cánh

5dd6459b92529.png


Tiên vũ

5dd645e67a5a5.png


Tiên liễn

5dd6461ec1730.png