×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Trang bị

16:48:40 2019/11/21

Cường hóa: Dùng đá cường hóa trang bị hoặc KNB để nâng cấp

5dd64e835d539.png


Ngọc: ép ngọc với các thuộc tính khác nhau vào trang bị

5dd64edc6c815.png


Ghép: ghép ngọc cấp thấp để tạo ngọc cấp cao hơn

5dd64f1ce7ba4.png


Tinh luyện: dùng đá tinh luyện tăng các chỉ số trang bị, đạt các mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng

5dd64fa3e9ffb.png


Rèn: sử dụng các tài nguyên khác nhau làm nguyên liệu để đúc hồn giúp tăng mạnh lực chiến

5dd65036ed4c3.png


Nâng bậc: đồ cam trở lên mới có thể nâng bậc, nâng từ bậc Truyền thuyết lên Thần thoại, nguyên liệu cần Tinh hoa thần thoại (kiếm trong Kho báu thần trang) và đá cường hóa trang bị

5dd651070b088.png


Tẩy luyện: Tiêu KNB mở khóa thêm ô tẩy luyện, tối đa 4 ô

5dd6524f62d85.png