×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Thiên thần

17:30:36 2019/11/21

Tụ bảo: tầm bảo có thể nhận mảnh thiên thần và trang bị thiên thần, tầm bảo đến các mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng

5dd65bd71f8af.png


Thiên thần: khi đủ mảnh thiên thần, ấn Kích hoạt để triệu hồi (cần kích hoạt 4 lần)

5dd65cb39c739.png


Nâng bậc: dùng tiên ngọc để cường hóa trang bị thiên thần. Cường hóa max có thể dùng trang bị khác làm nguyên liệu đột phá để tăng sao

5dd65db49ae22.png


Tẩy luyện: dùng KNB để tẩy luyện thuộc tính từ trang bị khác sang trang bị cần tẩy (từ phải sang trái, ở trong hình là tẩy luyện 6007 HP đổi chỗ cho 576 thủ)

5dd65ec55d5e3.png