×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Bang hội

12:36:37 2019/11/22

Thông tin Bang:

5dd79dcb2e821.png


Cống hiến quỹ:

Cống hiến lệnh bang dùng để tăng kỹ năng bang

Cống hiến KNB dùng để tăng cấp bang

image.png


Kỹ năng bang:

5dd79e613a30a.png


Hoạt động bang:

5dd79e8b88a86.png


Kho báu bang:

5dd79ea654d68.png


Thần thú bang:

5dd79ec45cc9a.png


Phụ bản bang:

5dd79eea96881.png