×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[HOT] Sự kiện đua TOP Chiến lực (Cụm server 2)

18:32:33 2020/01/20

Truy tìm Thiên Hạ Đệ Nhất

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu!


1. Thời gian: từ ngày 21/01/2020 đến 23:59 ngày 10/02/2020

2. Nội dung: các Tiên Hữu đạt TOP5 trong BXH lực chiến ở tất cả các server mở từ ngày 21/01 đến 10/02 sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

3. Phần thưởng:


image.png


TOP1: 
- 100.000 KNB + 150 mảnh Ngưu Ma Vương + 50 Mảnh Xi Vưu + 10 Hộp Ngọc Lv 6 + 150 Rương Tinh Hoa Thần Thoại
- Nhận thưởng ngay 10.000 KNB lần đầu tiên, 90.000 KNB còn lại gửi vào ngày 15 hàng tháng (10.000 KNB mỗi tháng trong 9 tháng)


TOP2: 
- 50.000 KNB + 100 mảnh Ngưu Ma Vương + 40 mảnh Cú Mang  + 5 Hộp Ngọc Lv 6 +  100 Rương Tinh Hoa Thần Thoại
- Nhận thưởng ngay 10.000 KNB lần đầu tiên, 40.000 KNB còn lại gửi vào ngày 15 hàng tháng (5.000 KNB mỗi tháng trong 8 tháng)


TOP3: 
- 30.000 KNB + 80 mảnh Thiết Phiến Công Chúa + 30 Mảnh Chúc Dung + 10 Hộp Ngọc Lv 5  + 70 Rương Tinh Hoa Thần Thoại
- Nhận thưởng ngay 5.000 KNB lần đầu tiên, 25.000 KNB còn lại gửi vào ngày 15 hàng tháng (5000 KNB mỗi tháng trong 5 tháng)


TOP4-5: 
- 15.000 KNB + 60 mảnh Hồng Hài Nhi + 20 mảnh Lạc Thần + 5 Hộp Ngọc Lv 5 + 30 Rương Tinh Hoa Thần Thoại
- Nhận thưởng ngay 5.000 KNB lần đầu tiên, 10.000 KNB còn lại gửi vào ngày 15 hàng tháng (2000 KNB mỗi tháng trong 5 tháng)


**Lưu ý:

1. Phần thưởng ingame trao vào ngày 11/02/2020

2. KNB nhận được là KNB không khóa, không tính VIP, không tính vào sự kiện.